TRS.20.018 – 360 Learning

Route: Towards resilient societies

Cluster question: 068 How can we promote and utilise creativity and innovation?

360 Learning verbindt ondernemers en toekomstig talent in de metropool regio Amsterdam. 360 Learning is in 2018 gestart als een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Gemeente Amsterdam waarbinnen ondernemers verbonden worden met zowel het netwerk, de kennis als de capaciteit die nodig zijn om te innoveren conform de toekomstgerichte missies van de overheid. Uniek aan de aanpak is de verwevenheid met het creatieve talent, waarbij studenten als change agents het voortouw nemen. Hun creatieve blik levert een diverse en ambitieuze aanpak op waarbinnen ondernemers uit hun bestaande denkpatronen gehaald worden en er een paradigmaverschuiving plaatsvindt bij zowel ondernemers als de HvA. 360 Learning ondersteunt ondernemers, moedigt ze aan en verbindt ze aan geschikt talent èn aan een relevant innovatienetwerk. De inzet van creatief talent voor innovatievraagstukken van ondernemers is een dubbele winst voor zowel innovatiebehoeften van de ondernemers als voor de toekomst van de arbeidsmarkt. 360 Learning staat met één been in het onderwijs en één been in werkveld, het serviceportaal van 360 Learning bevindt zich op het kruispunt waar innovatiebehoeften van ondernemers en kennisinstellingen samenkomen. 360 Learning wil een stap verder gaan en onderzoeken hoe een dergelijke samenwerking optimaal vormgeven kan worden en voor langere termijn bestendigt. Onderzoeksvraag:
Hoe kan 360 Learning verder vormgegeven worden om toekomstig talent te verbinden aan innovatiebehoeften van ondernemers in de Metropool regio Amsterdam? Hoe kan daarbij zowel het netwerk, de kennis als de capaciteit van de Hogeschool van Amsterdam ingezet worden? De gekozen aanpak is servicegericht waarbij de focus ligt op creativiteit en innovatie om de disciplines ondernemerschap en toekomstig talent aan elkaar te verbinden. 360 Learning voorziet een situatie waarin een dubbele win-win wordt gecreëerd voor ondernemers en toekomstige talent èn ook voor kennisinstellingen en overheden. Wij staan altijd open voor samenwerkingen met andere kennisinstellingen voor de NWA-aanvraag.

Keywords

collaboratieve innovatie ecosysteem

Other organisations

Circl, Gemeente Amsterdam, Innovatiefonds NH, IXA, MKB Amsterdam, MKB Digital workspace, PIM Noord-Holland, Rabobank

Submitter

Organisation Hogeschool van Amsterdam (HVA)
Name T. (Tanja) Hulst
E-mail t.k.hulst@hva.nl
Website https://360-learning.com/