TRS.20.015 – New Wine in Old Wineskins? Risk and Resilience in Online Transgressive Behaviours.

Route: Towards resilient societies

Cluster question: 110 How do the old and new media influence individuals and society?

Grensoverschrijdend gedrag vormt een kernthema in de huidige moderne samenleving. Tot op heden is onderzoek naar online grensoverschrijdend gedrag echter gefragmenteerd. Afhankelijk van het type en de context, wordt het bestudeerd in het recht, bestuurskunde, pedagogiek, psychologie of criminologie, om een aantal disciplines te noemen. Hierbij is de vraag, in hoeverre risico-en beschermingsfactoren die zijn geassocieerd met offline grensoverschrijdend gedrag, ook van invloed zijn op online grensoverschrijdend gedrag, en in hoeverre deze gedragingen overlappen. Hebben we het, kort gezegd, over nieuwe wijn in oude zakken, of over een nieuwe vorm die we apart dienen te problematiseren en benaderen?

In dit onderzoek beogen we door middel van een discipline-overstijgende inzichten, impactvolle maatschappelijke veranderingen en wetenschappelijke inzichten op het terrein van online grensoverschrijdend gedrag, te creƫren. Met benaderingen vanuit de praktijk, en academische disciplines waaronder pedagogiek, psychologie, criminologie, het strafrecht, de filosofie en bestuurskunde willen wij een breed en diep beeld geven van de achtergrond, risico-en beschermingsfactoren en interventies op het gebied van online grensoverschrijdend gedrag. In dit onderzoeksprogramma spelen maatschappelijke partners zoals politie en reclassering een centrale rol. Het onderzoek van dit consortium zal zich richten op drie kerngebieden: (1) De gedragskundige, neurocognitieve en sociale beschermings- en risicofactoren van online grensoverschrijdend gedrag; (2) De wijze waarop deze factoren verschillen van offline grensoverschrijdend gedrag; (3) De wijze waarop sociaalwetenschappelijke, juridische en bestuurskundige interventies kunnen worden toegepast om de negatieve effecten van online grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren.

Keywords

Online transgressive behaviours, resilience, Risk, Transgressive behaviours

Submitter

Organisation Universiteit Leiden (LEI)
Name Prof. dr. M.C.A. (Marieke) Liem
E-mail m.c.a.liem@fgga.leidenuniv.nl
Website https://www.universiteitleiden.nl/social-resilience-and-security