SI.20.001 – Smart Industrie bouwstenen voor het midden en klein bedrijf

Route: Smart industry

Cluster question: 051 Smart industry? How do we make our factories smarter?

Smart Industry. Bouwstenen voor het midden en kleinbedrijf. HvA Engineering is met 1800 studenten en 80 docent-onderzoekers toonaangevend opleider van hoger opgeleid technisch personeel in Noord-Holland. De opleidingsvisie van de opleiding is dat een ingenieur zich vanuit zijn/haar eigen discipline op basis van think-act-learn weet te verbinden met andere disciplines en zo ongestructureerd problemen kan helpen oplossen. Engineering maakt onderdeel uit van de faculteit techniek waarin sinds 2018 met studenten, onderzoekers en de beroepspraktijk multidisciplinair en thematisch wordt samengewerkt vanuit een 10-tal sleuteltechnologie studio’s. Het profileringsthema Smart Industry is in opbouw en nodigt daarom juist nu ondernemingen en organisaties uit om met ons tot meerjarige invulling en programmering te komen. De kracht, ervaring en kennisopbouw van de opleiding Engineering ligt in het helpen digitaliseren en verduurzamen van ondernemingen waarbij de impact niet in de laatste plaats maatschappelijk merkbaar is. Onze studenten nemen het voortouw in een slimme circulaire CO2 neutrale industrie. In contact met ondernemingen (o.a. via deelname aan onze innovatie workshops: 360-learning.com) zien we een duidelijke behoefte: ‘wij willen aan de slag met digitalisering en verduurzaming. Help ons concrete kleine stappen te zetten’. Samengevat in een ontwerpende onderzoeksvraag: Hoe kunnen we een optimale afstemming tussen producten en industriĆ«le productieprocessen (machines) realiseren met als doel een flexibele productie en impact op verspilling? Het toegepaste onderzoek draagt bij aan het opvullen van een essentiĆ«le kennisleemte op het gebied van integratie; van input, genereren van data middels sensoren, via analyse en processing naar output.

Keywords

digitalisering, flexibele productie, grote impact op duurzaamheid, integratie, kleine stappen, modulair

Submitter

Organisation Hogeschool van Amsterdam (HVA)
Name Mr. E. (Erwin) Borgmeier
E-mail e.borgmeier@hva.nl
Website hva.nl/engineering