PM.20.046 – MOIRA 2.0: naar betere en langere levensdraden

Route: Personalised medicine: the individual at the centre

Cluster question: 098 How can we use breakthroughs in basic biomedical research to develop new medicines?

Naar de oorsprong van ziekten, naar de bron van het kwaad. Een goed uitgebalanceerde onderzoekssamenwerking wil in kaart brengen waar het op moleculair niveau fout gaat met eiwitvouwing. Daarmee is de weg geplaveid voor preventie en genezing, voor vermindering van lijden en verlenging van het leven. Fundamenteel onderzoek met een rechtstreekse lijn naar maatschappelijke toepassing, met impact voor jong en oud. Over de grenzen van afzonderlijke aandoeningen heen!
Het gaat om ziekten die samenhangen met erfelijkheid, stofwisseling en neurologisch verval. Aan de basis van deze aandoeningen liggen fouten bij het vouwen van eiwitten. De eiwitten, de werkpaarden van ons lichaam, raken defect. Ze krijgen niet hun bedoelde vorm. Ze verliezen hun functie of gaan klonteren en worden schadelijk. Ziekten, fysieke en mentale beperkingen, angst en dood zijn het gevolg. Voor honderdduizenden mensen in Nederland, voor vele miljoenen in de hele wereld. De onderzoekssamenwerking wil het kwaliteitssysteem van de cel zelf benutten bij het ontrafelen van de krachten die het eiwit nutteloos maken: een vernieuwende strategie. Dat bij eiwitvouwing slechts drie fysische krachten in het spel zijn, vergroot de kans op een ziektegrens-doorbrekende oplossing: Moira 2.0.

Het traditionele lot is niet zaligmakend. In de mythologie bepalen drie schikgodinnen vorm en lengte van de levensdraden. Zij zijn echter deels te omzeilen. De onderzoekssamenwerking krijgt daarom de naam van de Griekse godinnentrias Moira. Maar dan een nieuwe versie: Moira 2.0.

Moira 2.0 is op alle fronten breed. Dat geldt voor de aanpak, de groep onderzoekers, maatschappelijke inbedding, te bestrijden kwalen, wetenschappelijke resultaten en de verwachte impact in de samenleving.
Fundamenteel onderzoek, ook – of juist! – als het gericht is op maatschappelijke doelen, vraagt tijd en menskracht. De financierende samenleving dient overtuigd te blijven van nut en noodzaak. Dataverzameling moet in een hogere versnelling. Dit onderzoeksvoorstel geeft vorm en inhoud aan al die aspecten.

Keywords

citizen science, defecte of giftige eiwitten repareren en redden, kenniscentrum eiwitziekten, regulatie en weerstand

Other organisations

andere universiteiten, bedrijven, Faculteit Sociale wetenschappen, patientenverenigingen, UMCs

Submitter

Organisation Universiteit Utrecht (UU), Faculteit B├Ętawetenschappen
Name Prof. dr. L.J. (Ineke) Braakman
E-mail i.braakman@uu.nl
Website http://cellular-protein-chemistry.nl/