BR.20.004 – Drijvende Toekomst

Route: The blue route: water as a pathway to innovation and sustainable growth

Cluster question: 030 How can we keep our densely populated country liveable?

[Drijvende Toekomst]Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van unieke kennis over drijvend bouwen om bij te dragen aan wetenschappelijke, technische en maatschappelijke doorbraken voor een duurzame toekomst. Dit doen we te participeren in het realisatietraject van drie drijvende demonstratie eilanden. De interdisciplinaire kennis van dit voorstel is gebaseerd op drie pijlers: technologie, ecologie, en socio-economie. Het recente H2020 onderzoeksproject Space@Sea laat het potentieel van grootschalige drijvende ontwikkelingen zien. Deze kennis moet de volgende jaren verder worden ontwikkeld en in de praktijk worden gebracht. [Maatschappelijke uitdagingen: klimaatverandering, energietransitie en tekort aan ruimte]In onze dichtbevolkte delta wordt het steeds lastiger om conflicterende functies met elkaar te combineren. Woningbouw, logistiek, landbouw en natuur doen allen een beroep op dezelfde vierkante meters. Ook de benodigde energietransitie vraagt veel ruimte op land en op zee. De gevolgen van klimaatverandering waaronder de grote onzekerheid over de toekomstige zeespiegel, vraagt om goede ruimtelijke keuzes om de waterveiligheid op lange termijn te garanderen. In dit onderzoek gaan we in op de vraag hoe drijvend bouwen een sociaal en ecologische verantwoorde oplossing kan bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen.[Aanpak onderzoeksprogramma]Dit onderzoeksprogramma bestaat uit multidisciplinair onderzoek op en rondom drijvende eilanden. De drie hoofddisciplines zijn: Socio-economie, Techniek en Ecologie. Deze disciplines worden gekoppeld aan een aantal lopende initiatieven voor drijvende ontwikkelingen. Dit zijn: (1) drijvende huisvesting, (2) drijvend energie eiland en (3) drijvende haven. De onderzoeksaanpak bestaat uit twee sporen: kennisontwikkeling en drijvende gebiedsontwikkeling. De interactie tussen deze sporen vindt plaats door middel van Action Research. De demonstratie eilanden zijn lopende maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen waarbij zal worden aangehaakt. Het huidige projectvoor

Keywords

drijvend bouwen, eilanden

Other organisations

Blue21, Technische Universiteit Delft (TUD), Utrecht University (UU)

Submitter

Organisation MARIN
Name Dr. O. (Olaf) Waals
E-mail o.waals@marin.nl
Website https://www.nioz.nl/en/blauwe-route/blauweroute/leven-op-het-water-drijvende-toekomst